Zvyšky

Ponúkame poistiteľom aj poškodeným využiť k realizácii zvyškov na tomto mieste naše www stránky. Zašlete Vašu ponuku s presnou špecifikáciou poškodených zvyškov. Kontaktujte nás.

Vaša ponuka bude po dohode prezentovaná v sekcii ZVYŠKY po dobu najmenej štyroch týždňov. Dúfame, že aj touto cestou pomôžeme riešiť problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri každej škode.

Nabízíme pojistitelům i poškozeným využít k realizaci zbytků na tomto místě naše www stránky. Zašlete Vaši nabídku s přesnou specifikací poškozených zbytků. Kontaktujte nás.

Vaše nabídka bude po dohodě prezentována v sekci ZBYTKY po dobu nejméně čtyř týdnů. Doufáme, že i touto cestou pomůžeme řešit problém, který se může vyskytnou u každé škody.