LAPA TÍM

Ing. Petr Mlčoch

Ing. Petr MlčochCEO, SENIOR LOSS ADJUSTER, SURVEYOR, EXPERT

Súdny znalec menovaný ministrom spravodlivosti ČR pre odbor stavebníctvo, absolvent kvalifikačného štúdia na Ústave súdneho inžinierstva Vysokej školy technickej v Brne, prax v nezávislej likvidácii škôd, vo výstavbe a v projekčnej kancelárii.

Odborník na likvidáciu veľkých priemyselných škôd, prerušení prevádzky, stavebno - montážnych škôd a škôd na nehnuteľnostiach a hnuteľných veciach. Podieľal sa na likvidácii stoviek zložitých škôd vzniknutých pri povodniach v rokoch 1997, 1999, 2000 a rozsiahlych povodniach v roku 2002.

Odbornú prax v oblasti nezávislej likvidácie poistných udalostí vykonával ako vedúci kancelárie v Brne v spoločnosti, ktorá v rokoch 1998 až 2001 na základe asociačnej dohody spolupracovala na území ČR výhradne so spoločnosťou Crawford & Company, International Loss Adjusters and Surveyors.

Odborné štúdium - Technické znalectvo a likvidácia poistných udalostí na Mendelovej univerzite v Brne. Bol menovaný ministrom financií ČR podľa § 18 odst. 4 zákona č. 38/2004 Zb. o poisťovacích sprostredkovateľoch a samostatných likvidátoroch poistných udalostí za člena skúšobnej komisie
pre písomnú a ústnu časť odbornej skúšky pre stredný a vyšší stupeň.

Ing. Ľudomil Pastor

Ing. Ľudomil PastorMANAGER LAPA SLOVAKIA, SENIOR LOSS ADJUSTER, SURVEYOR, EXPERT

Vyštudoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave, odbor tepelná technika a technika prostredia.
Odborník na likvidáciu škôd v oblasti strojárstva ako takého, škôd na motorových vozidlách, CMR škôd (prepravné škody), škôd na hnuteľnom majetku alebo na technickom zariadení budov a stavieb.  Podieľal sa na likvidácii množstva škôd vzniknutých pri povodniach v rokoch 2009, 2010 a v roku 2013.

Dlhoročné skúsenosti v oblasti nezávislej likvidácie poistných udalostí na pozícii Loss Adjuster, neskôr Senior Loss Adjuster (prax 12 rokov v spoločnosti, ktorá na základe asociačnej dohody spolupracovala na území SR a ČR so spoločnosťou Crawford & Company, International Loss Adjusters and Surveyors).

Petr Nauš

Petr NaušLOSS ADJUSTER, SURVEYOR, EXPERT, CO-ORDINATOR & QUALITY MANAGER

Odborník na odhad cien hnuteľných vecí, škody na zásobách, strojných a technologických zariadeniach, IT technike. Od roku 1997 prax v oblasti likvidácie škôd z prepravy zásielok, škôd na vozidlách a prepravovaných prostriedkoch (odborník na likvidáciu škôd Marine&Cargo).

Úspešne zložil predpísanú skúšku pre základný kvalifikačný stupeň podľa  zákona č. 38/2004 Zb. o poisťovacích sprostredkovateľoch a samostatných likvidátoroch poistných udalostí. Odborné štúdium - Technické znalectvo a likvidácia poistných udalostí na Mendelovej univerzite v Brne.