Kvalifikácia pracovníkov

Pracovníci a spolupracovníci spoločnosti majú takmer výhradne vysokoškolské vzdelanie, v mnohých prípadoch sú nositelia vedeckých a pedagogických hodností a absolventi akreditovaných špecializačných kurzov zameraných na oceňovanie majetku, na znaleckú a inú súvisiacu činnosť (napr. kurzov organizovaných Ústavom súdneho inžinierstva VUT v Brne alebo inými inštitúciami).

Sú autormi alebo spoluautormi metodických štandardov, riešitelia grantových úloh a spracovatelia odborných prác (v tematických oblastiach napr. ocenenie škôd pri poistnej udalosti, oceňovanie špeciálnych strojov).

konatelia spoločnosti a ich spolupracovníci pôsobia tiež ako univerzitný učitelia a ďalej ako školitelia v kurzoch prebiehajúcich na vysokých školách a iných vzdelávacích a odborných inštitúciách k problematike, ktorá je predmetom činnosti spoločnosti.

Školenie LAPA tímu

Súčasťou procesu zlepšovania a zdokonaľovania zručností likvidátorov a odhadcov LAPA tímu pre poskytovanie našich služieb je pravidelné interné školenie a ďalej štúdium špecializačných kurzov usporadúvaných na univerzitách a vysokých školách (napr. kurz Technické znalectvo a likvidácia poistných udalostí na Mendelovej univezite v Brne atď.).

KARIÉRA

V prípade záujmu o zamestnanie alebo spoluprácu s našou spoločnosťou Vám radi poskytneme bližšie informácie písomne alebo pri osobnom stretnutí. 

Môžete nám zaslať profesijný životopis so sprievodným dopisom na adresu našej spoločnosti alebo na e-mail: kariera@lapaservice.com.

Následne Vás budeme kontaktovať, aby sme si s Vami dohodli osobné stretnutie. Všetky zaslané údaje sú považované za prísne dôverné.