Motorové vozidlá - obhliadky a likvidácia

Činnosť skupiny LAPA SERVICE (LAPA) je zameraná na:

 

Škody z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla

Ilustračné foto

Vykonávame obhliadky a vlastnú likvidáciu poistných udalostí pre poisťovateľa:

 • obhliadky poškodených vozidiel a majetku. Disponujeme vlastnou sieťou technikov. LAPA je členom globálnej siete McLarens a v spolupráci s partnermi ponúkame obhliadky v zahraničí,
 • kompletovanie dokladov do spisov, digitalizácia podkladov z obhliadok a ich zasielanie v elektronickej podobe poisťovateľovi k ďalšiemu spracovaniu, 
 • máme vlastnú likvidáciu škodových udalostí v likvidačnom centre spoločnosti, vykonávame výpočet skutočnej výšky škody na motorových vozidlách a majetku, vypracovanie návrhov poistného plnenia, včítane prípadných postihov,
 • určovanie ceny zvyškov vozidla prostredníctvom elektronickej burzy,
 • likvidácia škôd na osobných veciach poškodeného a ostatných hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach,
 • likvidácia škôd na zdraví alebo usmrtením, včítane nárokov zdravotných poisťovní,
 • likvidácia škôd majúcich povahu ušlého zisku,
 • došetrovanie regresných nárokov poisťovní,
 • likvidácia uplatnených nákladov právneho zastupovania,
 • revízie škôd a výplata poistného plnenia.

 

Škody z havarijného a doplnkového poistenia

Ilustračné fotoIlustračné foto

Vykonávame obhliadky a vlastnú likvidáciu škodových udalostí pre poisťovateľa:

 • obhliadky poškodených vozidiel a majetku. Disponujeme vlastnou sieťou technikov. LAPA je členom globálnej siete McLarens a v spolupráci s partnermi ponúkame obhliadky v zahraničí,
 • vlastná likvidácia škodových udalostí v likvidačnom centre spoločnosti, vypracovanie rozpočtov a návrhov poistného plnenia podľa poistných podmienok a zadaní poisťovateľa, kontrola faktúr podľa cenníkov, konzultácia so servisom a opravovňami,
 • kompletácia dokladov do spisov, digitalizácia podkladov z obhliadok a ich zasielanie v elektronickej podobe poisťovateľovi k ďalšiemu spracovaniu,
 • určovanie obecnej hodnoty vozidla a ceny zvyškov vozidla prostredníctvom elektronickej burzy,
 • revízia škôd a výplata poistného plnenia.

 

Vypracovanie znaleckých posudkov nehodového deja, vyčíslenia nákladov na opravu motorových vozidiel a oceňovanie vozidiel

Ilustračné foto

V spolupráci s našimi znalcami vykonávame:

 • obhliadku vozidla, prípadne zameranie, zmapovanie a zadokumentovanie miesta nehody znalcom, vypracovanie znaleckého posudku na zadanú tému (najčastejšie posúdenie nehodového deja, nákladov na opravu vozidla a obecnej ceny vozidla a pod.),
 • doplnenie znaleckého posudku prípadným komentárom likvidátora.