Oceňovanie majetku

Ilustrační foto Spoločnosť vykonáva a zaisťuje ocenenie majetku pre účely, napríklad:

 • stanovenia poistných súm - ocenenie majetku pre účely overenia dojednanej poistnej sumy v nových alebo časových cenách,
 • návrh (ocenenie) poistnej sumy pre maklérske spoločnosti alebo poisteného,
 • poskytnutie hypotekárneho úveru,
 • zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti,
 • vkladu majetku,
 • likvidácie spoločnosti,
 • ocenenie vecných bremien,
 • ocenenie zostatkových hodnôt,
 • oceňovanie podnikov,
 • ocenenie know-how,
 • ocenenie tržnej hodnoty podniku, a podobne.