Risk management - prevencia škôd, rizikové správy a analýzy

Ilustračné foto Na základe našich skúseností sme schopní vypracovať rizikové správy, vykonať analýzu poistných hodnôt majetku a stanoviť MPL, PML a EML. Našu činnosť vykonávame podľa obvyklých medzinárodných štandardov.