Realizácia zvyškov

Ponúkame poistiteľom aj poškodeným využiť k realizácii zvyškov naše www stránky, a to zaslaním špecifikácie ponúkaného tovaru. Vaša ponuka bude po dohode prezentovaná v sekcii ZBYTKY po dobu najmenej štyroch týždňov. Dúfame, že aj touto cestou pomôžeme riešiť problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri každej škode.