Účasť na konferencii "Improving Claims management to enhance the Customer Experience"

21.05.2014

Účasť na konferencii

Náš kolega Ing. Karel Fabich bude jedným z prednášajúcich na konferencii Improving Claims Management to enhance the Customer Experience konanej vo Viedni, v dňoch 11. a 12.9.2014.

Prednáška na tému Claims Handling - a Modern Perspective s obsahom:

• What are the current steps in handling claims?
• Examine the new changes with respect to the old ways.
• How to handle difficult claims

príloha v PDF