Odborná LAPA konferencia 2022

29.09.2022

Odborná LAPA konferencia 2022

Odborná LAPA konferencia 2022 sa uskutočnila v dňoch 20. a 21. septembra 2022 v hoteli Kaskáda, Kuřim.

Členovia LAPA tímu z Českej a Slovenskej republiky prednášali na témy škôd 20 rokov LAPAna elektrozariadeniach a elektrárňach. Podrobne bola poslucháčom vysvetlená otázka revízií elektrických zariadení. Ďalšie prednášky našich expertov sa venovali riešeniu škôd z poistenia prerušenia prevádzky a škodám na stavbách, najmä na plochých strechách pri použití strešných PVC fólií. Podrobne bola rozobratá otázka odolností, skúšanie a životnosti týchto fólií. Na základe nasledujúcich otázok z publika sa rozbehla široká odborná diskusia.

Ďakujeme touto cestou všetkým účastníkom za ich aktívnu účasť na našej konferencii k 20. výročiu pôsobeniu značky LAPA na poistnom trhu a tešíme sa na ďalšie odborné stretnutia.