Odborná konferencia Znojmo

17.04.2019

Odborná konferencia Znojmo

V dňoch 16. a 17. apríla 2019 prebehla v PREMIUM Hoteli v Znojme odborná konferencia, ktorej usporiadateľmi boli v rámci skupiny LAPA spoločnosti LAPA SERVICE s.r.o. a LAPA SLOVAKIA s.r.o.

Jedným z cieľov LAPA konferencie bolo moderovať výmenu skúseností medzi independent loss adjusterom a jednotlivými poisťovateľmi z Českej a Slovenskej republiky.

Kľúčové prednášky na aktuálne a zaujímavé témy z likvidácie poistných udalostí realizovaných externým partnerom poisťovateľa, loss adjusterom, mali členovia LAPA tímu z Českej a Slovenskej republiky. Na konferencii vystúpili s príspevkom tiež zástupcovia významných českých aj slovenských poisťovní.

Týmto by sme chceli ešte raz všetkým zúčastneným poďakovať za ich príspevky a diskutujúcim za podnety k našej ďalšej úspešnej spolupráci.