Oceňování majetku

Ilustrační foto Společnost provádí a zajišťuje ocenění majetku pro účely, např.:

 • stanovení pojistných částek - ocenění majetku pro účely ověření sjednané pojistné částky v nových nebo časových cenách,
 • návrh (ocenění) pojistné částky pro makléřské společnosti nebo pojištěného,
 • poskytnutí hypotečního úvěru,
 • sloučení nebo rozdělení společnosti,
 • vkladu majetku,
 • likvidace společnosti,
 • ocenění věcných břemen,
 • ocenění zůstatkových hodnot,
 • oceňování podniků,
 • ocenění know-how,
 • ocenění tržní hodnoty podniku, apod.