Motorová vozidla - prohlídky a likvidace

Činnost skupiny LAPA SERVICE (LAPA) je zaměřena na:

 

Škody z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Ilustrační foto

Provádíme prohlídky a vlastní likvidace pojistných událostí pro pojistitele:

 • prohlídky poškozených vozidel a majetku. Disponujeme vlastní sítí techniků. LAPA je členem globální sítě McLarens a ve spolupráci s partnery nabízíme prohlídky v zahraničí,
 • kompletování dokladů do spisů, digitalizace podkladů z prohlídky a zasílání elektronicky pojistiteli k dalšímu zpracování,
 • máme vlastní likvidaci škodných událostí v likvidačním centru společnosti, provádíme výpočet skutečné výše škody na motorových vozidlech a majetku, vypracování návrhů pojistného plnění, včetně případných postihů,
 • určování ceny zbytků vozidla prostřednictvím elektronické burzy,
 • likvidace škod na osobních věcech poškozeného a ostatních movitých věcech a nemovitostech,
 • likvidace škod na zdraví nebo usmrcením, včetně nároků zdravotních pojišťoven,
 • likvidace škod majících povahu ušlého zisku,
 • došetřování regresních nároků pojišťoven,
 • likvidace uplatněných nákladů právního zastupovaní,
 • revize škod a výplata pojistného plnění.

 

Škody z havarijního a doplňkového pojištění

Ilustrační fotoIlustrační foto

Provádíme prohlídky a vlastní likvidace škodných událostí pro pojistitele:

 • prohlídky poškozených vozidel a majetku. Disponujeme vlastní sítí techniků. LAPA je členem globální sítě McLarens a ve spolupráci s partnery nabízíme prohlídky v zahraničí,
 • vlastní likvidace škodných událostí v likvidačním centru společnosti, vypracování rozpočtů a návrhů pojistného plnění dle pojistných podmínek a zadání pojistitele, kontrola faktur dle ceníků, konzultace se servisem a opravnami,
 • kompletování dokladů do spisů, digitalizace podkladů z prohlídky a zasílání elektronicky pojistiteli k dalšímu zpracování,
 • určování obecné hodnoty vozidla a ceny zbytků vozidla prostřednictvím elektronické burzy,
 • revize škod a výplata pojistného plnění.

 

Vypracování znaleckých posudků nehodového děje, nákladů na opravu motorových vozidel a oceňování vozidel

Ilustrační foto

Ve spolupráci s našimi znalci provádíme:

 • prohlídku vozidla, případně zaměření, zmapování a zadokumentování místa nehody znalcem, vypracování znaleckého posudku na zadané téma (nejčastěji posouzení nehodového děje, nákladů na opravu vozidla a obecné ceny vozidla apod.),
 • doplnění znaleckého posudku případným komentářem likvidátora.