Cargo transit

Společnost LAPA SERVICE v této oblasti poskytuje:

 

Síť havarijních komisařů a techniků skupiny LAPA SERVICE (LAPA)

Ilustrační foto

Komisaři LAPA provádí vysoce kvalitní kontrolní a likvidační služby pro pojišťovny i další subjekty, jak tuzemské, tak i zahraniční, zejména inspekci nákladů (asistence při problematických nakládkách a vykládkách), prohlídky poškozeného či zničeného zboží a havarovaných vozidel ve středoevropském regionu.

Dále provádíme prohlídky i vlastní likvidace škodných událostí z povinného ručení (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) a havarijního pojištění motorových vozidel. LAPA také provádí likvidaci škod majetkových, průmyslových, včetně přerušení provozu, škody z pojištění fyzických osob, škody z odpovědnosti vyplývající z výkonu určité činnosti, z odpovědnosti za vadu výrobku, odpovědnosti v běžném občanském životě, škody ze stavebně-montážního pojištění, škody v leteckém provozu, škody na zdraví.

Ilustrační foto Ilustrační foto Elektronická komunikace
Komisaři sítě společnosti LAPA jsou standardně vybaveni prostředky pro elektronickou komunikaci, včetně zabezpečeného protokolu, který jim umožňuje elektronický přenos a zpracování všech standardních formátů a vyhotovených expertních, či likvidačních zpráv.

Globální síť

LAPA je začleněna do globální sítě inspekčních společností a loss adjusterů s agenty po celém světě. Všichni členové sítě jsou renomovanými profesionály a z hlediska kvality, reputace a jejich postavení v dané zemi patří mezi prvotřídní odborníky v daném oboru. LAPA je členem McLarens.

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ LAPA SERVICE

Ilustrační fotoIlustrační foto Ilustrační fotoIlustrační foto

Likvidace pojistných událostí
Provádíme likvidace škod na všech druzích nákladů, jednání s příjemci zboží a následně jsme schopni zprostředkovat příslušnou finanční náhradu.

Inspekční činnost

  • kontrola zásilek (preventivní i následná), kontrola skladů, kontrola kvality a kvantity, kontrola nakládky, uložení a zajištění nákladu, kontrolní asistence při nakládce nadrozměrných nákladů
  • v případě ztrát či krádeží provádíme investigativní činnost
  • spolupráce v oblasti minimalizace a zábrany možných následných škod
  • možnost zajištění prodeje znehodnoceného zboží formou aukce a nabídky na webových stránkách

Vystavování havarijních certifikátů
Na základě námi vystavených havarijních cestifikátů pojišťovna poskytuje finanční náhradu/pojistné plnění, jedná se o dokumenty popisující druh, rozsah a případnou příčinu vzniku škody.

Regresní agenda (uplatnění nároků/postihů)
Jedná se o zajištění refundace náhrady škody pojišťovnám od odpovědných třetích stran.

Překladatelská a tlumočnická činnost
Nejen v oblasti pojišťovnictví a mezinárodní přepravy.