Ostatní služby

Ilustrační foto Společnost nabízí vlastní potenciál znalostí a zkušeností i potenciál spolupracujících významných expertů z oborů souvisejících s její činností a rozsáhlé poznatkové a informační databáze, se kterými disponuje pro možnosti spolupráce při

  • analýze, posouzení a řízení rizik (finančních, environmentálních, pracovních, technických a bezpečnostních), vypracování dokumentace a zpráv, minimalizaci rizika, optimalizaci škod, zavádění systémů risk managementu a managementu krizových situací,
  • definování kritických bodů výrobních a jiných procesů ve smyslu trvalého zvyšování jakosti a bezpečnosti procesů a minimalizace rizika procesů,
  • zavádění systémů managementu jakosti dle národních a mezinárodních standardů, jejich evaluaci, auditu a certifikaci,
  • provádění energetických auditů,
  • zavádění a uplatňování metrologických a autodiagnostických systémů,
  • posuzování uplatnění tzv. Nejlepších dostupných technik (BAT),
  • zavádění systémů environmentálního managementu dle národních a mezinárodních standardů, jejich evaluaci, auditu a certifikaci,
  • kvalifikovaném řešení následků velkých havárií a katastrof,
  • ověření reálnosti tržních cen při porovnání s databází realizovaných obchodů (viz lapareality.cz).