Realizace zbytků

Nabízíme pojistitelům i poškozeným využít k realizaci zbytků naše www stránky, a to zasláním specifikace nabízeného zboží. Vaše nabídka bude po dohodě prezentována v sekci ZBYTKY po dobu nejméně čtyř týdnů. Doufáme, že i touto cestou pomůžeme řešit problém, který se může vyskytnou u každé škody.