Účasť na panelovej diskusii A.F.I.L.A., Viedeň 9.2.2015

12.02.2015

Účasť na panelovej diskusii A.F.I.L.A., Viedeň 9.2.2015

Naši kolegovia Petr Mlčoch, Petr Nauš a Lenka Sikorová sa v pondelok 9.2.2015 vo viedenskom Hoteli de France zúčastnili ako čestní hostia Panelovej diskusie pre rakúske poisťovne, maklérov a odborníkov v oblasti likvidácie poistných udalostí, usporiadané Rakúskou federáciou samostatných likvidátorov poistných udalostí (A.F.I.L.A.), za účasti prezidenta FUEDÍ (Európska federácia likvidátorov poistných udalostí) a ďalších činovníkov v oblasti likvidácie poistných udalostí.

V rámci panelovej diskusie dostali priestor k prezentovaniu činnosti České komory samostatných likvidátorov poistných udalostí (ČKSLPU) v oblasti vzdelávania samostatných likvidátorov a expertov v spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brne. Spoločnosť LAPA SERVICE s.r.o. úzko spolupracuje s ČKSLPU a Mendelovou univerzitou v Brne v oblasti vzdelávania samostatných likvidátorov a expertov, a tento model vzdelávania zaujal aj kolegov z ďalších európskych štátov.