Účast na panelové diskusi A.F.I.L.A., Vídeň 9.2.2015

12.02.2015

Účast na panelové diskusi A.F.I.L.A., Vídeň 9.2.2015

Naši kolegové Petr Mlčoch, Petr Nauš a Lenka Sikorová se v pondělí 9.2.2015 ve vídeňském Hotelu de France účastnili jako čestní hosté Panelové diskuse pro rakouské pojišťovny, makléře a odborníky v oblasti likvidace pojistných událostí, pořádané Rakouskou federací samostatných likvidátorů pojistných událostí (A.F.I.L.A.), za účasti prezidenta FUEDÍ (Evropská federace likvidátorů pojistných událostí) a dalších činovníků v oblasti likvidace pojistných událostí. 

V rámci panelové diskuse dostali prostor k prezentování činnosti České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU) v oblasti vzdělávání samostatných likvidátorů a expertů ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Společnost LAPA SERVICE s.r.o. úzce spolupracuje s ČKSLPU a Mendelovou univerzitou v Brně v oblasti vzdělávání samostatných likvidátorů a expertů, a tento model vzdělávání zaujal kolegy i z dalších evropských zemí.

příloha v PDF