Odborná konference Znojmo

17.04.2019

Odborná konference Znojmo

Ve dnech 16. a 17. dubna 2019 proběhla v PREMIUM Hotelu ve Znojmě odborná konference, jejímiž pořadateli byly v rámci skupiny LAPA společnosti LAPA SERVICE s.r.o. a LAPA SLOVAKIA s.r.o.

Jedním z cílů LAPA konference bylo moderovat výměnu zkušeností mezi independent loss adjusterem a jednotlivými pojistiteli z České a Slovenské republiky.

Klíčové přednášky na aktuální a zajímavá témata z likvidace pojistných událostí realizovaných externím partnerem pojistitele, loss adjusterem, měli členové LAPA týmu z České a Slovenské republiky. Na konferenci vystoupili s příspěvkem také zástupci významných českých i slovenských pojišťoven.

Tímto bychom chtěli ještě jednou všem zúčastněným poděkovat za jejich příspěvky a diskutujícím za podněty k naší další úspěšné spolupráci.