Od 1.6.2018 začíname svoju pôsobnosť na slovenskom trhu

01.06.2018

Od 1.6.2018 začíname svoju pôsobnosť na slovenskom trhu

V rámci skupiny LAPA bola novo založená sesterskej spoločnosť LAPA SLOVAKIA s.r.o., ktorá bude svoju činnosť realizovať na celom území Slovenskej republiky a tiež cezhranične v priľahlých štátoch.

Spoločnosť LAPA SLOVAKIA s.r.o. bude rovnako ako sesterská spoločnosť LAPA SERVICE s.r.o. poskytovať komplexné služby samostatného likvidátora poistných udalostí, nezávislého havarijného komisára, odhadcu škôd ako aj iné služby súvisiace s uvedeným zameraním, vrátane expertnej a znaleckej činnosti.

Samozrejmosťou je prevzatie a zavedenie know-how sesterskej spoločnosti LAPA SERVICE s.r.o., teda všetkých štandardov systému manažérstva kvality a postupov vykonávania činností, ktoré sú nepretržite cielene zlepšované a skvalitňované už od roku 2002.

Skupina LAPA teda svoje služby poskytne v rovnakom vysokom štandarde nielen na celom území Českej republiky, ale aj v Slovenskej republike, a to v spolupráci s našim partnerom McLarens Global Claims Services aj v ďalších štátoch sveta

Riaditeľom spoločnosti LAPA SLOVAKIA s.r.o. bol vymenovaný pán Ing. Ľudomil Pastor, ktorý má bohaté a dlhoročné skúsenosti z nezávislej likvidácie poistných udalostí. Prajeme Ľudovi veľa spokojných klientov, ktorí ocenia náš proaktívny prístup nielen k likvidácii škôd.