Nové prostory klientského centra

05.09.2016

Nové prostory klientského centra

Dne 1. září 2016 jsme se přestěhovali do nových prostor polyfunkčního centra - International Business centra (IBC), které bylo v roce 1997 oceněno titulem Stavba roku. IBC se nachází na prestižní adrese v samotném centru Brna, na adrese Příkop 4. Budova IBC je napojena na dvě důležité dopravní tepny, ulice Koliště a Příkop.

Pro zajímavost, v době výstavby IBC v místech základů důkladný archeologický průzkum. V několika mocných vrstvách nad sebou zde byly zjištěny stopy osídlení v pozdní době kamenné, době bronzové, starší době železné, době římské, ve středověku a novověku. Nejvýznamnější je objev pohřebiště horákovské kultury se 16 hroby. Téměř všechny hroby byly žárové a chudé. Výjimku tvořil birituální trojhrob, kde byli pohřbeni dva jedinci kostrově a jeden žárově. Výbavou se hrob řadí k nejbohatším v jihomoravském prostředí. Kromě 20 keramických nádob obsahoval železné spony, bronzový náramek a nánožníky, skleněné a jantarové korálky a další drobné předměty. Pozoruhodný byl zejména pás, sestavený z drobných litých bronzových kroužků, s železným kruhem jako záponou.