Nové priestory klientskeho centra

05.09.2016

Nové priestory klientskeho centra

Dňa 1. septembra 2016 sme sa presťahovali do nových priestorov polyfunkčného centra - International Business centra (IBC), ktoré bolo v roku 1997 ocenené titulom Stavba roku. IBC sa nachádza na prestížnej adrese v samotnom centre Brna, na adrese Příkop 4. Budova IBC je napojená na dve dôležité dopravné tepny, ulicu Koliště a Příkop.

Pre zaujímavosť, v dobe výstavby IBC bol v miestach základov dôkladný archeologický prieskum. V niekoľkých hrubých vrstvách nad sebou tu boli zistené stopy osídlenia v neskorej dobe kamennej, dobe bronzovej, staršej dobe železnej, dobe rímskej, v stredoveku a novoveku. Najvýznamnejší je objav pohrebiska horákovskej kultúry s 16 hrobmi. Takmer všetky hroby boli urny. Výnimku tvoril birituálny trojhrob, kde boli pochovaný dvaja jedinci kostrovo a jeden spopolnene. Výbavou sa hrob radí k najbohatším v juhomoravskom prostredí. Okrem 20 keramických nádob obsahoval železné spony, bronzový náramok a nánožníky, sklenené a jantárové gorálky a ďalšie drobné predmety. Pozoruhodný bol najmä pás, zostavený z drobných liatych bronzových krúžkov, so železným kruhom ako západkou.